• Bağımsız Denetim

  BDM, deneyimli kadrosu ile etik ilkelere bağlı, güvenilir, kaliteli ve şeffaf bağımsız denetim hizmeti sunar.

 • Yönetim Danışmanlığı

  BDM, işletmelerin kurumsallaşmasına ve istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına yönelik etkili danışmanlık verir.

 • Vergi Danışmanlığı

  BDM, vergi mevzuatına ilişkin sorunlarda ve uyuşmazlıkların giderilmesinde çözüm odaklı yaklaşım sunar.

 • Proje Danışmanlığı

  BDM, işletmelere, yatırım projelerinin karar ve uygulama aşamalarında rasyonel fikirler üretir.

Bağımsız Denetim

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve uluslararası ticaretin kazandığı boyutlar işletmelerin faaliyetleri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırmaktadır. Bu kişilerin işletmeler hakkındaki temel bilgi kaynağı ise kamuoyuna açıklanan finansal tablolardır. Finansal tabloların güvenilirliği, işletmelerin faaliyetleri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların işletmeler hakkında doğru bilgi edinmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonomik hayatın belirleyicisi konumuna gelen bu güvenin sağlanması için işletmelerin gerçekleştirdikleri işlemlere ve faaliyetlere ilişkin olarak kamuya açıkladıkları finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve yasal düzenlemelere uygunluğunun düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.

Bağımsız Denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Mevzuat gereği zorunlu olarak bağımsız denetime tabi olacak şirketler ile isteğe bağlı olarak talepte bulunan şirketlerin finansal tablo ve bilgilerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygunluğuna yönelik Türkiye Denetim Standartları kapsamında yapılan çalışmalar bağımsız denetim kadromuz tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca İşletmelerin özel amaçlı (hata, hile, suistimal tespiti gibi) bağımsız denetim istekleri de Şirketimiz tarafından hızlı, doğru, tarafsız ve kabul görmüş denetim ve raporlama teknikleri ile yerine getirilecektir.