• Bağımsız Denetim

  BDM, deneyimli kadrosu ile etik ilkelere bağlı, güvenilir, kaliteli ve şeffaf bağımsız denetim hizmeti sunar.

 • Yönetim Danışmanlığı

  BDM, işletmelerin kurumsallaşmasına ve istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına yönelik etkili danışmanlık verir.

 • Vergi Danışmanlığı

  BDM, vergi mevzuatına ilişkin sorunlarda ve uyuşmazlıkların giderilmesinde çözüm odaklı yaklaşım sunar.

 • Proje Danışmanlığı

  BDM, işletmelere, yatırım projelerinin karar ve uygulama aşamalarında rasyonel fikirler üretir.

BDM Bağımsız Denetim A.Ş; bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, proje danışmanlığı ve vergi danışmanlığı alanlarında deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermek üzere 12/02/2015 tarihinde kurulmuş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 09/04/2015 tarih ve 03-38 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu statüsünü kazanmış ve 16/04/2015 tarih ve BDK/2015/173 sicil numarası ile Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilmiştir.

Şirketimizin ortakları;

23.01.1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Çankaya İlkokulunu, 1992 yılında Özel Arı Lisesini bitirdikten sonra aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde “Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi” konulu tez ile tamamladı.

21.10.1997 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Maliye Teftiş Kurulunda 09.02.2001 tarihinde Maliye Müfettişi olarak ataması yapıldı. 30.03.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Boston’da geçici olarak görevlendirildi ve “Amerika’da Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele” konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye dönmesini müteakip 09.06.2006 tarihinden itibaren Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü, 01.12.2006 tarihinden itibaren Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevi sürdürürken Maliye Başmüfettişliğine ataması yapıldı, Avrupa Komisyonu Bütçe Komitesinde Türkiye’yi temsil etmek üzere görevlendirildi, Maliye Bakanlığı Etik Kurulu Üyeliğine seçildi, TEDAŞ Denetim Kurulu Üyeliğine getirildi ve Maliye Spor Kulübü'nün başkanlığını yürüttü.

2002 ve 2006 yıllarında Washington’da “Terörizmin Mali Kaynaklarıyla Mücadele”, 2007 yılında Hollanda’da “Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Katma Değer Vergisi Uyumlaştırılması”, yine 2007 yılında Fransa’da OECD bünyesinde “Yolsuzlukla Mücadele” konularında eğitim aldı ve toplantılara katıldı. 21.04.2008 tarihinden itibaren yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Kurul Sekreterliği görevinden 14.01.2011 tarihinde istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisini açtı.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

Yayımlanmış bir adet kitabı ve değişik dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1986-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında sırasıyla Maliye Müfettiş Yardımcısı, Maliye Müfettişi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. Ayrıca bu dönemde bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde vergi konusunda araştırma yapmak üzere geçici görevli olarak bulundu. 2000 yılında Gelirler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı.

2003-2007 yılları arasında ise sırasıyla Milli Emlak Genel Müdürü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı. 2015 yılının Mayıs ayında bu görevinden kendi isteği ile emekli oldu.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

1974 yılında Çankırı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da, liseyi Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Boston Üniversitesinden finans alanında yüksek lisans, 2008 yılında Başkent Üniversitesinden muhasebe ve finansman alanında doktora derecesini aldı.

1996-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında sırasıyla; Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Başmüfettiş ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında memuriyet görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisini açtı.

Ayrıca, 2005-2006 yıllarında bir AB Eşleştirme Projesinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı olarak çalıştı ve 2009-2010 yıllarında bir Dünya Bankası projesini yönetti. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Certified Fraud Examiner sertifikalarına sahiptir.

2006 yılından bu yana, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır.

Yayımlanmış iki adet kitabı ve değişik dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce, orta derecede Rusça ve başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

1954 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun’da tamamladı. 1974 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1977-2011 yılları arasında özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2011 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

1977 yılında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2000 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında denetçi olarak çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Muhasebe Denetim alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

2000 yılında Maliye Bakanlığında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı, 2010 yılında Gelirler Başkontrolörü olarak istifa etti. Çeşitli özel sektör kuruluşlarında bir süre üst düzey yöneticilik yaptı. 2015 yılından beri İstanbul’da Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyetine devam etmektedir.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikasına sahiptir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.